Reducere!

Cosmicizarea puterii

19,00  11,99 

Această lucrare îşi propune să oprească pentru o secundă cercul vicios şi privind printr-un ochi obiectiv să se sustragă disensiunii, tinzând spre unitate. Vom căuta, aşadar, să trecem în revistă bazele conceptuale ale celor două forme de guvernământ, monarhie – democraţie, după care să le privim din perspectiva actuală a umanităţii. Vom realiza apoi o incursiune în India antică, pentru a extrage germenele unui model monarho-democratic, respectiv împăratul Ashoka, care a reuşit să creeze o linie ascendentă între transformarea sa personală, ca om, şi evoluţia abordării şi implementării structurilor de guvernare politice-religioase în societate. Perfecţionarea sa ca şi fiinţă umană l-a ajutat pe liderul Ashoka să devină un bun şef de stat, aspect ce se relevă a fi concludent prin măsurile politice pe care le-a luat şi pe care le-a lăsat moştenire umanităţii prin impresionantele sale Edicte sculptate în piatră.

Acesta este modelul de monarhie pe care l-aş vedea nu strălucind, ci existând întru simplitate şi armonie. O monarhie democratică, o monocraţie, având ca scop o conciliere şi o unificare a aspectelor benefice celor două forme de guvernare, printr-o abordare moral-spirituală, în conformitate cu sincretismul etico-politico-religios al gândirii politice orientale.