Editura Venusiana o desemnează pe Roxana Anghel pentru redactarea unei cărți despre femeile spirituale care au existat pe această planetă de-a lungul timpului. Cartea respectivă se intitulează Femeia lui Dumnezeu și a fost inițial concepută pentru o tabără de femei organizată de Asociația pentru elevarea femeii, Venus, a cărei președinte este Aida Călin. Pentru această minunată carte și-au unit inteligența 12 femei, care au decis să aibă un nume comun și anume Diksha Devi, în sanscrită: „Femeia Inițiatoare”.

Oferim un pasaj din introducerea la această carte, scrisă de Roxana Anghel:

Ce face ca o femeie să fie spirituală?

Până nu demult acest concept a fost chiar uitat, asocierea termenilor femeie și spiritual neavând sens în contextul unei societăți patriarhale, marțiene am putea spune, o societate dominată de setea de putere, de control, de luptă pentru afirmarea individuală. Chiar și femeia a început să preia acest model ciudat de existență, în care lupta pentru supraviețuire primează. Astfel, în loc de modelul minunat al femeii fascinante, misterioase, spontane, mistice, revoluționară prin înțelepciunea ei, găsim astăzi modelul unei femei-om de afaceri, al femeii-bărbat, masculinizată până la tristețe, o femeie care și-a pierdut fericirea undeva pe drumul spre o falsă glorie socială, sau modelul femeii gospodină care a fost deja convinsă că nu are decât obligații și îndatoriri și nu merită să-și ofere niciun pic de atenție sau să aspire la o condiție superioară celei pe care o are în acest moment.

Cu toate acestea, datorită transformărilor deosebit de rapide prin care umanitatea trece, nevoia de spiritualitate își face simțită prezența în inimile însetate de adevăr ale noilor generații și, odată cu ea, rolul femeii în societate, și mai ales rolul femeii spirituale în societate, începe să dea rod, să se nască asemeni unui ghiocel pur ce răzbate prin gheața conștiinței umane limitate și apoi să înflorească în gloria măiastră a unei spiritualități autentice.

Este necesar ca femeia să se autodescopere, pentru că prin desăvârşirea ei se va produce transformarea acestei lumi, ea fiind, prin însăși esența ei, o Creatoare, o matrix princeps. Femeia naşte universuri când se lasă purtată de energia ce i-a fost dăruită de către Dumnezeu, această energie misterioasă și totodată teribil de puternică fiind energia Iubirii Divine, năvalnice și copleșitoare.

Azi, femeia, ca și lumea, e o școală.”  (Mihai Eminescu)

Deși femeia este pe drept cuvânt considerată un mister, un mare mister, noi îndrăznim cu umilință, prin activitățile feminine pe care le organizăm și pe care le susținem, să trezim acest focar de feminitate elevată, de noblețe sufletească ce rezidă în sufletele pure ale femeilor spirituale și sperăm ca el să se amplifice și să cuprindă în brațele sale materne și binefăcătoare Sufletul planetei Pământ. Femeia acționează prin iubire, tăcere, răbdare, credință și speranță – acestea sunt ”armele” ei gingașe, dar atât de mult plăcute ochilor lui Dumnezeu. Ea nu are nevoie de laude sau de acțiuni fățișe. În acest mod, umanitatea va fi desțelenită fără ca măcar să fie conștientă de faptul că forța feminină subtilă este cea care acționează per ansamblu și de la distanță.

”Educi un bărbat, educi un bărbat. Educi o femeie, educi o întreagă generație.”  (Brigham Young)

Femeia spirituală este acea femeie deosebită care începe să-și privească atât propria viață, cât și pe a celor din jurul ei din punctul de vedere al lui Dumnezeu, pentru ca ulterior, prin expansiunea conștiinței sale individuale, să înceapă să cuprindă atât manifestarea vizibilă, cât și pe cea invizibilă în spectrul ei macrocosmic de rezonanțe. O astfel de femeie spirituală este un imn-ofrandă pus cu delicatețe la picioarele spălate cu părul şi unse cu mir ale Divinului, întrupat și neîntrupat. Când o femeie spirituală începe să privească din tainicul punct de vedere al lui Dumnezeu Tatăl, ea începe astfel să Îi acorde primul loc în viața sa, care devine ca prin miracol un dans, un joc minunat în care Divinul și Iubita Sa se ascund și se revelează în noi și noi fațete ce sunt numai de Ei știute și înțelese, pentru că Jocul Iubirii rămâne veșnic misterios și încântător pentru inimile treze. Când o femeie obișnuită devine o femeie spirituală, în viața ei încep să se manifeste minunate sincronicități și tainice miracole, care nu încetează să o fascineze și să o umple de o bucurie elevată. Aceste încântătoare surprize divine o inspiră să își amplifice și mai mult dorul de Dumnezeu, care este Veșnicul Îndrăgostit. Totodată, merită să reţinem că Veșnicul Îndrăgostit este un mare maestru în arta iubirii și El știe prea bine cum să-și fericească iubita! Numai o femeie spirituală cunoaște acest mister și îi acordă atenția cuvenită, pentru că el este cheia unei mari fericiri, cheia fericirii cunoașterii intimității cu Iubitul Divin. O astfel de femeie minunată și simplă este o adevărată Femeie a lui Dumnezeu!